Informacje o Jednostkach Geograficznych

 

Poniżej pokazane są miejsca i rodzaj wyboru określonych informacji oraz linków wiążących grupy tematyczne. Opisy zamieszczone są na kopiach ekranu dla poszczególnych funkcji serwisu.

Uwaga: pojęcia metropolia i prowincja zostały zdefiniowane w dziale "DXCC a Jednostki Geograficzne" opisu zasad konstrukcji tego serwisu "Reguły".

Kopia - część 1

 

Kopia - część 2

 

Kopia - część 3

Powyżej przedstawiono widok wariantywny części opisującej relacje między metropolią, prowincjami i Jednostkami DXCC. Jest to przykład, gdy Jednostka Geograficzna stanowi prowincję.

Kopia - część 4