Informacje o mapach Jednostek Geograficznych

układ wg kontynentów

 

Poniżej pokazane są sposoby wyświetlania map i towarzyszących im informacji oraz linków prowadzących do informacji tabelarycznych oraz innych trybów wyświetlania map. Opisy zamieszczone są na kopiach ekranu dla poszczególnych funkcji serwisu.

Uwaga: pojęcia metropolia i prowincja zostały zdefiniowane w dziale "DXCC a Jednostki Geograficzne" opisu zasad konstrukcji tego serwisu "Reguły".

Kopia - część 1

Uwagi uzupełniające:

  • Przyporządkowanie kolorów do nagłówków z nazwami Jednostek (Legenda - nr 2.) pozwala na szybkie zauważenie rodzaju relacji między Jednostkami. Kolor             oznacza że umieszczono nazwę Jednostki Geograficznej, kolor             oznacza nazwę Jednostki Geograficznej będącej częścią (prowincja) innej Jednostki tożsamą z Jednostką DXCC, zaś kolor             nazwę Jednostki DXCC. Nazwy na tych nagłówkach są jednocześnie linkami prowadzącymi do opisów odpowiednich Jednostek.

  • W przypadku gdy Jednostka DXCC posiada jednocześnie status Jednostki Geograficznej jest umieszczona w zestawieniu map 2-krotnie. Raz jako samodzielna Jednostka Geograficzna wraz z umieszczonym linkiem do metropolii (nr 6.) i po raz wtóry jako Jednostka podlegająca metropolii umieszczona pod nią w kolorze             (nr 9.) ale tylko na kontynencie właściwym dla metropolii.

  • Pod zestawieniem map Jednostek wchodzących w skład metropolii znajduje się wykaz linków prowadzących do Jednostek Geograficznych wchodzących w skład metropolii ale leżących na innych kontynentach.

  • Poniżej zamieszczony jest przykład sytuacji, gdy metropolia znajduje się na innym kontynencie a na wybranym kontynencie jest jedynie podległa jej Jednostka DXCC (nr 1. i 2.), nie posiadająca statusu Jednostki Geograficznej.

 

Kopia - część 2 (patrz opis wyżej)