Informacje o mapach Jednostek Geograficznych

układ wg Jednostek

 

Poniżej pokazane są sposoby wyświetlania map i towarzyszących im informacji oraz linków prowadzących do informacji tabelarycznych oraz innych trybów wyświetlania map. Opisy zamieszczone są na kopiach ekranu dla poszczególnych funkcji serwisu.

Uwaga: pojęcia metropolia i prowincja zostały zdefiniowane w dziale "DXCC a Jednostki Geograficzne" opisu zasad konstrukcji tego serwisu "Reguły".

Kopia - część 1

Uwaga uzupełniająca:

  • Przyporządkowanie kolorów do nagłówków z nazwami Jednostek pozwala na szybkie zauważenie rodzaju relacji między Jednostkami. Kolor             oznacza że umieszczono nazwę Jednostki Geograficznej, kolor             oznacza nazwę Jednostki Geograficznej będącej częścią (prowincja) innej Jednostki tożsamą z Jednostką DXCC, zaś kolor             nazwę Jednostki DXCC. Nazwy na tych nagłówkach są jednocześnie linkami prowadzącymi do opisów odpowiednich Jednostek.

 

Kopie - część 2

Przykłady obrazujące etykietki wyświetlane po najechaniu kursorem na poszczególne linki:

Link do opisu Jednostki Geograficznej Link do listy map Jednostek Geograficznych
układ wg kontynentów
   
Link do opisu Jednostki DXCC Link do listy map Jednostek DXCC
układ wg kontynentów