Informacje o Jednostkach DXCC

 

Poniżej pokazane są miejsca i rodzaj wyboru określonych informacji oraz linków wiążących grupy tematyczne. Opisy zamieszczone są na kopiach ekranu dla poszczególnych funkcji serwisu.

Uwaga: pojęcia metropolia i prowincja zostały zdefiniowane w dziale "DXCC a Jednostki Geograficzne" opisu zasad konstrukcji tego serwisu "Reguły".

Kopia - część 1

 

Kopia - część 2

 

Kopia - część 3

Po wybraniu zdjęcia z listy wyświetla się część galerii, która je zawiera. Podpis pod tym zdjęciem jest umieszczony na żółtym tle.

Najechanie kursorem na miniatury fotografii powoduje wyświetlenie etykietki z informacją o nazwie obiektu oraz o wielkości fotografii w kB.

 

Kopia - część 4