Informacje o mapach Jednostek DXCC

układ wg kontynentów

 

Poniżej pokazane są sposoby wyświetlania map i towarzyszących im informacji oraz linków prowadzących do informacji tabelarycznych oraz innych trybów wyświetlania map. Opisy zamieszczone są na kopii ekranu dla poszczególnych funkcji.

Uwaga: pojęcia metropolia i prowincja zostały zdefiniowane w dziale "DXCC a Jednostki Geograficzne" opisu zasad konstrukcji tego serwisu "Reguły".

Kopia