Znaczki

 

  1. Jeśli dana jednostka nie posiada prawa emisji znaczków, zamieszczone zostały znaczki jednostki nadrzędnej, jeśli taka istnieje. Jeśli nie - jest to znaczek państwa.

  2. W miarę możliwości znaczek państwa lub inny walor filatelistyczny wiąże się z tym terytorium. Mogą to być okolicznościowe koperty, karty czy stemple pocztowe.