Zasady ogólne

 

  1. Serwis ten jest prywatny i hobbystyczny.
  2. W przypadkach rozbieżności w informacjach pochodzących z różnych źródeł – rozstrzygnąłem sam arbitralnie, które z nich przyjąć za poprawne.
  3. Sygnalizując mi jakiś błąd lub nieścisłość, podaj źródło swojej informacji. Uwag w rodzaju „…według mnie powinno być…” nie będę w ogóle rozpatrywał.
  4. Propozycje ewentualnych usprawnień lub poszerzenia zakresu informacji należy argumentować bardzo zwięźle – wezmę je pod uwagę lub nie. Nie będę tracił czasu na dyskusje – wolę go poświęcić na doskonalenie serwisu.
  5. Wszystko może się na tych stronach zmienić w ciągu jednej chwili – do ich zniknięcia włącznie.