Współrzędne geograficzne

 

1.  W przypadku małych jednostek - szczególnie wysp - podane są współrzędne z dokładnością do minut geograficznych. Wobec rozbieżności w licznych źródłach za wiarygodne uznane są dane z CIA Factbook, stron rządowych oraz z National Geospatial-Intelligence Agency – Narodowej Agencji Wywiadu Geoprzestrzennego USA.

2.  W przypadku jednostek dużych podane są współrzędne przybliżone (do 1°) punktu, znajdującego się w geometrycznym środku jednostki.

 

Uwagawarto zwrócić uwagę, że 1 minuta geograficzna to około 1852 metrów a 1 sekunda geograficzna to około 31 metrów. Toteż podawanie współrzędnych z dokładnością do sekund geograficznych ma niewielkie znaczenie – jedynie w przypadku bardzo małych obiektów. Jednocześnie pojawia się wątpliwość co do wiarygodności tak dokładnego pomiaru (jego źródła); zwłaszcza gdy nie są to współrzędne GPS.