Wykorzystywanie informacji z tego serwisu

 

  1. Wszystkie znajdujące się tutaj informacje są przeznaczone WYŁĄCZNIE do wykorzystania osobistego, hobbystycznego i niekomercyjnego. Szczególnie dla krótkofalowców, ale również dla tych osób, które zainteresuje choćby część zamieszczonych materiałów.

  2. Umieszczenie linku czy informacji kierujących do tych stron nie wymaga żadnych uzgodnień – zachęcam do tego.

  3. W przypadku zamiaru niekomercyjnej publikacji jakichkolwiek materiałów z tego serwisu – w dowolnej formie, a szczególnie w sieci - należy wcześniej uzyskać moja zgodę na zakres i warunki jej dokonania; nadto w publikacji musi być wyraźnie zaznaczone źródło ich pochodzenia oraz podany bezpośredni link do tej strony.

  4. Użycie jakiegokolwiek materiału przez osoby lub podmioty, prowadzące działalność komercyjną, wymaga wcześniejszej zgody i szczegółowych ustaleń. Nawet jeśli działalność ta prowadzona jest w innym obszarze niż tematyka mojego serwisu.

  5. Korzystanie z tego serwisu oznacza przyjęcie i zgodę na przedstawione powyżej warunki.