Różnica do czasu GMT; strefy czasowe

 

  1. Dla jednostki (kraju) leżącej w jednej strefie czasowej podana jest różnica w stosunku do czasu GMT.

  2. Dla jednostek (krajów) obejmujących więcej niż 1 strefę podano różnicę do czasu GMT dla stolicy. Ponadto podane są strefy czasowe występujące na terenie jednostki (kraju) – nie zawsze są one kolejne, np. OX.

  3. Wszelkie różnice podane są dla czasu standardowego – nie są uwzględniane zmiany na czas letni (DST).

  4. W niektórych jednostkach (krajach) lub terytoriach stosowane są nietypowe strefy czasowe, przesunięte o 15, 30 czy 45 minut.