Nazewnictwo

 

  1. W przypadku angielskich nazw jednostek geograficznych użyto brzmień z CIA Factbook.

  2. W przypadku polskich nazw jednostek geograficznych użyto danych zgodnych z dokumentami Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski. W niektórych przypadkach użyto nazw bliższych tłumaczeniu angielskiemu lub pozostawiono fragmenty nazw angielskich aby zapewnić jednoznaczność w interpretowaniu nazewnictwa używanego w regulaminie DXCC oraz w angielskojęzycznych publikacjach dla krótkofalowców.

  3. W przypadku nazw dotyczących DXCC, użyto nazw ARRL DXCC.

  4. Dla nazw mniejszych jednostek – wysp, miast czy obszarów – użyto wersji najczęściej występujących.

  5. W przypadku transkrypcji z innych alfabetów użyto nazw najbliższych brzmieniowo.