Mapy

 

1.   Głównym celem stworzenia tego serwisu było zebranie dużej ilości kopii rozmaitych map; szczególnie tradycyjnych – wykonanych na papierze. Stąd oprócz map jednostek, krajów także mapy ich części, wysp, jednostek administracyjnych oraz mapy regionalne.

2.  Jako zasadę przyjąłem prezentowanie map w plikach typu GIF – bezstratny zapis nie powoduje „zanieczyszczeń” na mapach. W wyjątkowych przypadkach – bardzo duże pliki – zamieszczone są także mapy w formacie JPG, jednak o stosunkowo małej kompresji.

 

Struktura katalogów z mapami

 

Grupy map

           

            Poniżej przedstawiono 2 podstawowe grupy map tego serwisu: Jednostki geograficzne i Jednostki (Entity) DXCC oraz możliwe warianty ich przeszukiwania.

W grupach tematycznych map Polski i innych map, przeszukiwanie odbywa się w sposób charakterystyczny dla każdego z tych katalogów.