Jednostki geograficzne

 

1. Przyjąłem listę jednostek geograficznych (stale aktualizowaną) stosowaną przez CIA (Factbook), jako najbardziej rozpowszechnioną. Tworzona jest ona według określonych kryteriów – aczkolwiek nie do końca precyzyjnych.

2.   Zmiany polityczne lub administracyjne, powodujące przekształcenia w liście jednostek geograficznych, nie zawsze mają odzwierciedlenie w liście Entities – np. wprowadzenie jako odrębnych jednostek geograficznych baz brytyjskich na Cyprze czy zmiana podporządkowania administracyjnego wysp Europa, Glorioso, Juan de Nova i Tromelin nie wywołało żadnych skutków w liście DXCC.