DXCC (DX Century Club)

           

            Jednostki (Entities) DXCC, stanowiąc największy przedmiot pożądania krótkofalowców, są podstawowymi elementami pozwalającymi na wymierne klasyfikowanie osiągnięć a także pozwalają na precyzyjne określanie warunków rozmaitych rywalizacji i regulaminów dyplomów. Dawniej nazywane były krajami.

            Jednakże określenie kraj ma swoje znaczenie geograficzne i daleko odbiega od tego czym jest jednostka (Entity) w zasadach przyjętych przez American Radio Relay League. Szczegółowe informacje znaleźć można pod adresem http://www.arrl.org/awards/dxcc/ a aktualnie obowiązujące zasady na stronie Kryteria Listy DXCC; jej oryginalna treść http://www.arrl.org/files/file/DXCC/2011e%20DXCC%20Current.pdf .

 

Jednostki (Entities) DXCC

  1. Podstawowym elementem podziału świata dla potrzeb DXCC jest Entity (jednostka), dawniej zwana krajem – nie był to kraj w rozumieniu geograficznym.
  2. Podział na Entities na przestrzeni lat ulegał znacznym zmianom; co istotne zmieniały się także kryteria podziału! Były one bardzo nieprecyzyjne.
  3. Dopiero od 1998 roku wprowadzono dokładne zasady uznawania obszarów geograficznych za Entity. Niestety nie zdecydowano się na ujednolicenie i weryfikację listy Entities według nowych zasad. W ten sposób pozostawiono znaczną grupę Entities ze względów historycznych, choć nie spełniają one obecnie żadnego z kryteriów – np. GB, GW, GM, EA9 i inne.
  4. Przyjmując ten niemiły fakt jako obiektywną rzeczywistość, można określić podane poniżej rodzaje relacji między Entity a jednostką geograficzną.