Godła

 

  1. Zamieszczone są tylko godła oficjalne, także regionalne.

  2. Godło regionu lub jednostki administracyjnej zamieszczono jeśli region pokrywa się z jednostką DXCC, np. CE0 Juan Fernandez. W innym przypadku zamieszczone jest godło państwa.

  3. W niektórych przypadkach, izolowanych lub niezamieszkałych obszarów, zamiast godła metropolii – dla wzbogacenia informacji - zamieszczono logo bądź naszywki służb sprawujących nadzór nad danym terytorium lub wykonujących tam zadania, np. KG4 czy KH3.