Relacje Entity Û Jednostka geograficzna

 

Między Entity DXCC a jednostkami geograficznymi zachodzą następujące rodzaje relacji:

1)    Entity = Jednostka geograficzna:

a)  państwo o zwartym terytorium np. SP = Polska;

b)   wyspa spełniająca kryteria DXCC np. JX = Jan Mayen.

2)   Entity = część jednostki geograficznej (ale nie część polityczna czy administracyjna):

a)  część archipelagu np. E51 = North Cook Is.;

b)  oddalone wyspy np. T33 = Banaba Island, 3D2 = Conway Reef, OJ0 = Market Reef.

3)    Entity Þ jednostka geograficzna nie jest wyróżniona:

a)  R1MV = Malyj Vysotskij Island.

4)    Entity = podległa jednostka administracyjna lub terytorium zależne:

a)  jednostka administracyjna np. OH0 = Aland Islands, EA6 = Balearic Islands;

b)  kilka jednostek administracyjnych lub innych nie będących jednostkami geograficznymi np. EA9 = Ceuta + Melilla + Islas Chafarinas + Penon de Velez de la Gomera + Islas Alhuceimas; Ceuta i Melilla to autonomiczne miasta na prawach prowincji;

c)  terytorium zależne lub zamorskie np. FO = Polinezja Francuska, VP6 = Pitcairn Islands;

d)  terytorium które nie akceptuje władzy centralnej H44 = Temotu Province (Wyspy Salomona - H4).

W tym serwisie ten rodzaj zależności został określony jako zależność 1 stopnia, zaś dla relacji terytorium zależne Û terytorium główne przyjęte zostały nazwy i określenie prowincja Û metropolia. Związki formalne i prawne są w każdym przypadku inne, a użyte określenie odzwierciedla jedynie relację zależności między tymi terytoriami.

5)  Entity = podległa jednostka administracyjna lub terytorium zależne niższego szczebla:

a)  jednostka administracyjna np. FO = Austral Islands część Polinezji Francuskiej;

b)  terytorium zależne lub zamorskie np. FK/C = Chesterfield Islands.

W tym serwisie taki rodzaj zależności został określony jako zależność 2 stopnia, a dla relacji terytorium zależne Û prowincja przyjęto określenia Entity Û prowincja. Zależności formalne i prawne są w każdym przypadku inne, a użyte określenie odzwierciedla jedynie relację zależności między tymi terytoriami.

6)    Sytuacja mieszana Entity podlega metropolii ale jest zarządzane z prowincji:

a)  np. FO = Clipperton; podlega bezpośrednio władzom w Paryżu ale jest zarządzany przez władze znajdujące się w Polinezji Francuskiej.

7)   Entity = 2 lub więcej jednostek geograficznych:

a)  np. ZC4 = Akrotiri + Dhekelia, E4 = Gaza + Zachodni Brzeg, FR/J = Bassas da India + Juan de Nova + Europa.

8)   Jednostka geograficzna nie istnieje jako Entity ale tworzy ją szereg Entities:

a)  np. G + GW + GM + GI + GD + GJ + GU = Wielka Brytania, T30 + T31 + T32 + T33 = Kiribati.

9)    Jednostka geograficzna jest tożsama z Entity ale mają odmienne nazwy:

a)  np. VQ9 = Chagos Islands natomiast jednostka geograficzna nazywa się Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego.

10) Entity nie jest ani jednostką geograficzną ani polityczną a wyróżnia się specjalnym statusem zarządzania (Entities utworzone wg kryteriów sprzed 1998 roku):

a)  np. CY9, CY0, KH7K, KP5.

11)  Entities dodane wg punktu 3 Reguł DXCC (Special Areas):

a)  np. 4U1, S0.

 

Te rozbieżności powodują, że państwo które posiada na swym terytorium więcej niż 1 Entity, nie jest tym samym obiektem co Entity o takiej nazwie!!! Tak więc jednostka geograficzna Francja nie jest równoważna Entity Francja ale zawiera Entity Francja a także Korsykę, Polinezję Francuską, Nową Kaledonię i inne Entities, dla których Francja jest metropolią (wszystkie terytoria które tworzą Republikę Francji).